Shirts

Formamide is een van de chemische stoffen die vrijkomt in de natuur na een drugsafval dumping. Vaak zit dit samen gemengd met zoutzuur en mierenzuur  in een vat of JERRYcan, dat vervolgens rechtstreeks op de grond of in het water geloosd wordt. Super zonde, maar wel de realiteit. Dit icoon staat daar symbool voor.

JERRY_logo_wit.png