Spelregels

Bij het plaatsen van artikelen of het reageren op artikelen die door anderen zijn geplaatst gelden de volgende spelregels

Relevante onderwerpen

Jerry richt zich op de "betere ICT-professional". De artikelen die geplaatst worden moeten dus een duidelijke relatie hebben met ICT in de breedste zin van het woord. Artikelen die niets met ICT van doen hebben, worden niet geplaatst.

Taal: Nederlands of Engels

Jerry richt zich op de "betere ICT-professional". Jerry gaat er niet van uit dat de site bezocht wordt door talenwonderen. Daarom zijn alleen artikelen in het Nederlands of Engels toegestaan.

Geen plagiaat

Wanneer je een artikel plaatst, moet dat een artikel zijn, dat jij zelf bedacht en geschreven hebt. Mocht je een artikel willen plaatsen dat door iemand anders is geschreven (bijvoorbeeld omdat je de inhoud erg interessant en relevant vindt), zorg dat je toestemming hebt van de auteur en vermeld de bron waar het artikel vandaan hebt.
Bij het minste vermoeden van plagiaat behoudt Jerry zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen je artikel te verwijderen.  

Toon respect

Wanneer je op een artikel van een ander reageert, toon respect. Opbouwende kritiek is welkom. Afkraken van een artikel of mening van een ander zonder met een goed alternatief te komen, leidt tot niets.
Mensen die zich meerdere malen respectloos gedragen worden van de site geweerd.

Redactie

Jerry pleegt geen redactie op jouw inzendingen. De inhoud van een artikel is geheel voor jouw rekening. Wel kan Jerry besluiten een artikel niet te plaatsen of van de site te verwijderen.
Foutloos Nederlands of Engels is niet verplicht. Jerry doet geen spellingscontrole op de artikelen. Wanneer Jerry een erg in het oog springende storende spelfout ontdekt, behoudt Jerry zich het recht voor die te corrigeren.

Naar Boven