Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.jerry.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1) Jerry.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jerry.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.
Verder is Jerry.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.
Jerry.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Jerry.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2) Jerry.nl kan, ondanks de betrachte zorgvuldigheid,  niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.

3) Jerry.nl kan, ondanks de betrachte zorgvuldigheid,  niet garanderen dat de geplaatste bijdragen geen plagiaat zijn en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.

4) De redactie van Jerry.nl is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar Website.  De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op omgangs- en fatsoensnormen. Plaatsing of niet plaatsing van blogs of artikelen gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen.

5) De redactie van Jerry.nl heeft de bijdragen op haar Website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.

6) Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jerry.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via de Website.

7) De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Jerry.nl geen zeggenschap. Jerry.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

8) Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Naar Boven